Нормативно - правова база

Журі ІІ етапу олімпіади з трудового навчанняМетодичні рекомендації з трудового навчання 2016-2017 н.р.
Скачати
                                                                           «Затверджую»
                                                                           Завідуюча рай методкабінетом
                                                                           ______________ Л.А.Радкевич


Любешівський районний методичний кабінет План роботи
районного методичного об’єднання
вчителів трудового навчання
на 2015 – 2016 н.р.


Керівник методоб’єднання
Романчук В.М.
Вступ
Вивчення трудового навчання відбувається за трьома навчальними програмами. Одна з них для 5-7 класу, наступна для 8-9 класу і третя -10-11класи. Основна увага приділена новій програмі, яка у 2015-2016 н.р. вводиться у 7 класі і містить обовязкову для вивчення складову і варіативну (модульну).
         Підвищення педагогічної майстерності вчителів трудового навчання сприяла методична робота з педагогічними кадрами в обласному інституті післядипломної освіти,в   школах,  районі.
         У 2015 – 2016 навчальному році  методичне об’єднання вчителів трудового навчання працювало над такими завданнями:
                   - створення оптимальних умов для вивчення трудового навчання за новою програмою;
                   - орієнтація на визначення інтересів, нахилів здібностей, характеру і темпераменту учнів у різних вадах трудової діяльності й на цій  основі проведення роботи щодо професійного самовизначення.
Методична робота планується на методичній основі з максимальним урахуванням потреб, інтересів і побажань педагогів. При плануванні спираємось на висновки, одержані в результаті контрольно – аналітичної діяльності відділу освіти.
Зміст методичної роботи організованої з вчителями району, завдання, які стоять перед конкретними групами вчителів, на основі аналізу їх діяльності, спрямовані на розвиток вміння аналізувати, прогнозувати і моделювати навчальний процес, його результати.
Аналіз роботи вчителів засвідчив, що їх активна участь в роботі методичного об’єднання спряла підвищенню їх наукової компетентності, зростанню педагогічної майстерності.
Увага вчителів зосереджувалась  на пошуку інноваційних підходів до організації навчальної діяльності учнів, на ефективному здійсненню тематичної та підсумкової атестації.
Вчителі цікавляться різними методиками і новаціями.  Глибоке знання предмета, постійний потяг до нового в галузі трудового навчання, удосконалення та пошук нових форм і методів навчання і виховання забезпечують високу результативність уроків.
Творчо і результативно працюють педагоги: Корець В.П. ( Любешівський НВК), Ковалик С.В.(Залізницький НВК),Ліштван Л.І. (Бірківська ЗОШ І – ІІІ ст.)
Разом з тим не всі вчителі ефективно впроваджують нові форми роботи в навчально-виховний процес. Вчителі не завжди ефективно використовують наявну навчально – матеріальну базу.
Необхідно впроваджувати проектну методику навчання, що є новою педагогічною технологією навчання. Вона забезпечує не тільки міцне засвоєння навчального матеріалу, але й інтелектуальний і моральний розвиток учнів, їхню самостійність, доброзичливість у ставленні до вчителя і в стосунках між собою

А тому методичне об׳єднання  вчителів трудового навчання у 2015-2016 н.р. буде працювати над вирішенням таких завдань:
- створення умови для розвитку особистості учнів шляхом залучення їх до різних видів трудової діяльності;
- забезпечення належного рівня загально трудової підготовки
- формування досвіду емоційно – ціннісних відносин і розвивають такі якості, як творчість, працьовитість, самостійність.
Структура методичної роботи вчителів трудового навчання:
                  1.Районне методичне об’єднання (тричі на рік)
                   2.Семінар - практикум (раз у семестр)
                   3.Окружні методичні об’єднання
                   4.Індивідуальні консультації для вчителів
Тематика засідань методичного об׳єднання вчителів трудового навчання:

І засідання                Серпень, 2015 р.
1.


Аналіз стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з трудового навчання в 2014 – 2015 н.р. та завдання на 2015 – 2016 н.р.
Блеянюк В.Т.


2.
Вимоги безпеки при роботі у шкільній майстерні та на уроках трудового навчання.
Руднік С.І.
3.
Планування роботи районного методобєднання на 2015-2016 навчальний рік.
Ковалик С.В.
4.

Про вивчення трудового навчання у 8-9 класах та технології у 10-11 класах.
Корець В.П.
5.
Про вивчення трудового навчання у 5-7 класах за новою програмою.
 Зімич Ю.С.
ІІ засідання                січень, 2016 р.
1.
Використання інформаційних технологій для створення презентації виробів та оцінки проектної діяльності
Мельник М.В.
2.
Робота з обдарованими школярами
Романчук В.М.
3.
Про підсумки проведення районної олімпіади з трудового навчання
Блеянюк В.Т.
4.
Комп’ютер на уроці як засіб інтерактивного навчання
Ковалик С.В.
                                             ІІІ засідання               березень. 2016 року
1.
Рольова гра на уроках трудового навчання
Бондарчук А.С.
2.
Позаурочна робота з учнями
Романчук В.М.
3.
Аналіз участі учнів шкіл району в обласній олімпіаді
Блеянюк В.Т.
4.
Ознайомлення з новинками методичної літератури
Романчук В.М.
5.
Діагностування
Блеянюк В.Т.
                  


Семінар – практикум
                   Заняття1.   Грудень, 2015 р.
                                                                
Тема. Збереження та примноження народних традицій засобами української народної вишивки (косим хрестиком, занизуванням, гладдю)  
                                                                  Плевако Н.Г. – Мукошинська  ЗОШ І – ІІ ст.
2.Відвідування  уроків у 5 - 6 кл.  класах
3.Самоаналіз та аналіз уроків.
4.Підведення підсумків.
5. Огляд навчально – матеріальної бази з трудового навчання
                  Заняття 2.                                 
                                                        Квітень,2016 р.
Тема. Особливості викладання освітньої галузі технології у 10 – х, 11 – х кл..
                                                        Зімич Ю.С. – Великокурінська ЗОШ І –ІІІ ст..
                                              
3.Відвідування уроків 10, 11  класах.
4.Огляд навчально – матеріальної бази.
5.Самоаналіз та аналіз уроку.
6.Підведення підсумків.
                                                                          
                                                                   

Вивчення стану викладання
                            та рівня компетентності учнів з трудового навчання
                           
№ за/п
Зміст роботи
Термін виконання
Хто відповідає
1.
Розробити комплекс контрольних завдань для перевірки завдань учнів
вересень
Блеянюк В.Т.
2.
Вивчення стану викладання трудового навчання під час методичних днів і методичних тижнів згідно плану райво
протягом .року
Блеянюк В.Т.
3.
Виконання навчальної програми з обслуговуючої праці (Перевірка)
травень
Блеянюк В.Т.
4.
Проведення моніторингу
травень
Блеянюк В.Т.
5.
Узагальнити матеріали стану викладання трудового навчання в районі
травень
Блеянюк В.Т.

                            Вивчення, узагальнення і впровадження досвіду
№ за/п
Зміст роботи
Термін виконання
Хто відповідає
1.
Продовжити  впроваджувати в практику елементи передового педагогічного досвіду кращих вчителів області, України
На протязі року
Блеянюк В.Т.
2.
Узагальнити досвід вчителя трудового навчання  БірківськоїЗОШ І – ІІІ ст. Романчука В.М.
Квітень
Блеянюк В.Т.

                                     
Масові заходи з вчителями

№ за/п
Зміст роботи
Термін виконання
Хто відповідає
1.
Підготовка та проведення олімпіад з трудового навчання
Жовтень - грудень
Блеянюк В.Т.
2.
Підведення підсумків олімпіад, визначення переможців
Січень
Блеянюк В.Т.
3.
Взяти участь:
-         у виставці «Творчі сходинки педагогів Волині»
-         в обласних олімпіадах


Протягом року
Блеянюк В.Т.
Підвищення педагогічної майстерності вчителів

п/п
Зміст роботи
Термін виконання
Хто відповідає
1.2.
3.


4.
Перепідготовити на курсах при Волинському ІППО вчителів трудового навчання (згідно плану перепідготовки)
Післякурсову роботу вчителів спрямувати на ефективне застосування набутих знань в практичній діяльності
Ознайомити вчителів з особливостями викладання трудового навчання в новому навчальному році
Регулярно проводити консультації для вчителів трудового навчання при районному методичному кабінеті

Протягом рокуПротягом рокуСерпеньКожного місяця


Блеянюк В.Т.Блеянюк В.Т.Блеянюк В.Т.Блеянюк В.Т.

Немає коментарів:

Дописати коментар